ossejt.org

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Cége az alábbi lehetőségek figyelembevételével segítheti a Szent László Őssejt Alapítvány szakmai célkitűzéseit, illetve kapcsolódhat be aktívan a mindennapi munkánkba:

Adományozás cégként:

Várjuk cégek hozzájárulásait a Szent László Őssejt Alapítvány célkitűzéseink megvalósításához pénzbeli, vagy természetbeli támogatások felajánlásával az elkötelezett társadalmi felelősségvállalás intézményi szintű gyakorlásának jegyében.

A segítséget örömmel fogadjuk állandó, vagy időszakos programjaink kiemelt, vagy csoportos támogatásaiként, szakemberek tudásának felajánlásaként (munkaerő kihelyezés), ingyenes hirdetési felületek biztosításával kiadványokban, Internetes oldalakon, újságokban.

Programvezetőink segítségével kidolgozunk cégeknek irányított céltámogatási programokat, adományozási és önkéntes vállalati segítő programokat az igények és lehetőségek maximális figyelembevételével.

A László Őssejt Alapítvány, számlaszáma:10102086-76677300-01000009

Számlavezető bank: Budapest Bank

Adományáról a hatályos adójogszabályoknak megfelelően közhasznú alapítványunk adóigazolást állít ki, melynek alapján a vonatkozó adótörvények szerint adókedvezmény vehető igénybe.

Az Alapítvány a pénzbeli támogatásokon kívül örömmel vár minden egyéb, tárgyi adományt (pl. műszerek vásárlásának támogatása), felajánlást, amivel a rászoruló gyerekeken együtt, Önökkel tud segíteni!

Adományozás a munkahelyen:

Mottónk: Ne csak beszéljünk róla, tegyünk is érte!

Alapítványunk az aktív társadalmi szerepvállalás jegyében keresi a kapcsolatot munkahelyi közösségekkel, hogy kis összegű, rendszeres adományok segítségével erősíthesse a vállalt tevékenységeivel egyetértő támogatói bázis hosszú távú fennmaradását.

Szívesen szervezünk vállalatok munkatársainak közösségi programokat, melyekről hisszük, hogy minden részvevő életében meghatározó jellegű, csapatépítő erejű alkalmak lehetnek (kirándulás, terápiás tevékenységekben való részvétel, művészeti programok, családi rendezvények).

A rendezvények alkalmával lehetőséget biztosítunk az adományozásra, természetesen önkéntes módon.

Támogathatók programjaink rendszeres kis összegű adományok felajánlásával. Éves szinten 12x3.000 Ft támogatás művészetterápiás programunk anyagköltségeinek nagy részét fedezhetik, vagy segíthetnek szociális munkásainknak eljutni számos vidéki betegünk otthonaiba, családlátogatás céljából.

Megpróbáljuk a vállalatok vezetőit érdekelté tenni, hogy támogassák munkatársaik közösségi adományozását, az összegyűlt adományok intézményi részről való kiegészítésével is. Ezek a megmozdulások jó hírét keltik minden adakozásra nyitott cégnek.

A László Őssejt Alapítvány számlaszáma:10102086-76677300-01000009

Számlavezető bank: Budapest Bank

Az adományok felhasználását a Szent László Őssejt Alapítvány programvezetői folyamatosan ellenőrzik, az Alapítvány éves közhasznú jelentésében és a www.ossejt.org internetes oldalon tájékoztatják a nyilvánosságot és az adományozókat az elért eredményekről.

Ha további kérdései vannak, vagy felelősségteljes magányszemélyként támogatni kívánja munkánkat, kérjük vegye fel a kapcsolat munkatársainkkal:

Mobil: +36 70 621 7711

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.